ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)


www.ovoneninyugaton.com hatályos ettől a naptól: 2022/06/27

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mertmegrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZFtartalmát!Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Óvó néni Nyugaton (Batancs Enikő)mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általánosszerződési feltételeket. 

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyibenminden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nemkerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglaltszerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Impresszum-Üzemeltetői adatok:

Név: Batancs Enikő
Székhely: Németország, Königstein im Taunus
Levelezési cím: 61462 Königstein, Hölderlinstr 24
Telefonszám: 004917620184230
E-mail:
ovoneninyugaton@gmail.com
Honlap:www.ovoneninyugaton.com

A foglalkoztató, mint szabadúszó oktató Németországban foglalatoskodik, ezért a mindenkori németjogszabályok szerint adózik. Ennek értelmében ÁFA-mentességet élvez.

2.Alapvető rendelkezések:
2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:⁣ Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG
✔️Alles erklärt (steuertipps.de)

2.2. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azonmegjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalonmegjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozásaés értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.3.ÁSZF hatálya, elfogadása:
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát–a vonatkozó kötelezőérvényű jogszabályok rendelkezései mellett–a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illetőjogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállításiés fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. Awebáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZFmaradéktalanul az Ön és azSzolgáltatóközött létrejövő szerződés részét képezi.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairólaz egyes termékeknél szereplőleírásokban adunk tájékoztatást.

3.1.Az adatbeviteli hibák javítása-felelősség a megadott adatok valóságáértÖnnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Önáltal bevitt adatokmódosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg,így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét,hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen azÖn által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön amegrendelésével tudomásul veszi, hogy azSzolgáltatójogosult az Ön hibás adatbeviteléből, apontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. AzSzolgáltatóapontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra,hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazoláskézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2.Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
0 EURO-os ár,
kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető árHibás ár feltüntetéseeseténSzolgáltatófelajánlja a termék valós áron történő megvásárlásánaklehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron aterméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

4. Regisztráció/Vásárlás

4.1.Regisztráció
Amennyiben vásárolni szeretne, úgy lehetősége van az első vásárlás alkalmával regisztálnia ésmegadnia a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mailcímét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. A regisztráció véglegesítése előtt szükségesa regisztrációs feltételek elfogadása is. A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vevőköteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vevő egyediazonosítója és jelszava helyes megadását követően a vevő adatai arra jogosulatlan harmadik személybirtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nemvállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az üzemeltető/szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltetőkérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha atörlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagytévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehátegy e-mail címet csak egyszer lehet regisztrálni. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

4.2.Vásárlás
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezenbelül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát.Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpeljelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha aza termékleírásban külön kiemelésre kerül.Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokértfelelősséget nem vállalunk!5. A rendelés meneteA Termék kiválasztása után Ön a”Kosárba”gombra kattintva helyezhet-tetszőleges számú terméketa kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási-vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel akosárbahelyezés nem minősül ajánlattételnek.A termékeket a Kosárba helyezheti bejelentkezés nélkül is azonban megrendelés előtt Önneklehetősége van belépni a rendszerbe. Ezt csak akkor tudja megtenni, ha regisztrálja magát. Aregisztrációt a következő menüpontalatt találja.Ha Ön regisztrált vásárló, de elfelejtette jelszavát,használja a jelszó Bejelentkezés emlékeztetőt. Ha itt megadja a regisztrált e-mail címét, akkor ajelszavát e-mailben elküldjük Önnek.Belépést a Bejelentkezés menüpont segítségével végezheti el.Itt adja meg regisztrált e-mail címét és jelszavát, majd nyomja meg a belépés gombot. Ha sikeres abelépés, akkor ebben az ablakban megjelenik az Ön regisztrált e-mail címe és a kilépés gomb, amelysegítségével elhagyhatja az áruházat.A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintvabármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani akosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gombmegnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat,ideértve a kosárba tett termékek árát is.Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a„Megrendelés” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.„Megrendelés” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön általkiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. Ezek után szükséges afelhasználói adatokat kitölteni (Név, Cím, szállítási mód, fizetési mód, elérhetőségek).A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön a„Folytatás a következő lépéssel”gombra kattintvafolytathatja a megrendelési folyamatot, illetve a „Mégsem” gombra kattintva törölheti/javíthatja azeddig bevitt adatokat, és visszaléphet a Kosár tartalmához. A „Folytatás a következő lépéssel”gombra kattintás esetén Ön a „Rendelés áttekintése” oldalra érkezik. Itt láthatja összegezve az Önáltal korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállításiadatokat és az Ön által fizetendő összeget (ezeken az adatokon itt már nem változtathat, csak ha a„Vissza” gombra kattint).

5.1.A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogya kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánttermékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintvazárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek azSzolgáltatórészérőlszerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatátmegtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata–az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén-fizetési kötelezettséget von maga után.Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben azÖn ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza azSzolgáltató,Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.2.Rendelés feldolgozása,
 a szerződés létrejötteÖnnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A Szolgáltató legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. Aszerződés akkor jön létre, amikor azSzolgáltatóáltal küldött visszaigazoló email az Ön számára alevelezőrendszerében hozzáférhetővé válik.

6. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

6.1.A megrendelt termék fizetésének módja
Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor avisszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot,amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben azátutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal aterméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
Bankkártyával történő fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosaiszámára lehetséges.
Paypal használatával történő teljesítés lehetséges, a Paypal szabályzatai alapján.

A fizetendő végösszeg amegrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költségettartalmaz. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

7. Elállás joga
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőnbelül elküldi. A határidő 14 nap. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.A Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikusadathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja afogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

7.1 Az elállási jog az alábbiesetekben nem gyakorolható
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztókifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésévelegyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszítiaz elállási jogát.

Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Impressum und Datenschutz–Enikö Batancs (wertvollekommunikation.com)

 
Shopping cart close